Trasa skiturowa, która prowadzi żółtym szlakiem turystycznym urozmaiconym w ostre podejście. Dojście na malownicze zbocza Karolówki, a następnie już klasycznie szlakiem niebieskim do Schroniska PTTK na Przysłopie pod Baranią Górą.