Trasa skiturowa, która wiedzie częściowo żółtym szlakiem górskim oraz drogami stokowymi omijającymi trudniejsze podejście na szlaku. Dojście na malownicze zbocza Karolówki, a następnie już klasycznie szlakiem niebieskim do Schroniska PTTK na Przysłopie pod Baranią Górą.